HETEL SERV. SOCIOCULTURALES

 

serviciossocioculturales2  Gizarte integrazioa

 

persona

IZAERA

- Elkarrizketa eta bestearekiko arreta gaitasuna
- Ekipoan lan egiteko konpromezua
- Sormena eta malgutasuna
- Baliabideak eta jarduerak antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna
- Arazoak konpontzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna
- Ezinduaren munduarekiko interesa


 

plan de formacion

PRESTAKUNTZA-PLANA

Modulua 1. Gizarte esku-hartzearen testuingurua
Modulua 2. Gizarteratzea eta laneratzea
Modulua 3. Bizikidetza-unitateentzako arreta
Modulua 4. Bitartekaritza komunitarioa
Modulua 5. Hezkuntzan esku-hartzeko babesa.
Modulua 6. Autonomia pertsonalaren sustapena
Modulua 7. Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak
Modulua 8. Gizartean esku hartzeko metodologia
Modulua 9. Lehen laguntzak.
Modulua 10. Gizarte-trebetasunak
Modulua 11. Gizarteratzeko proiektua
Modulua 12. Ingeles teknikoa
Modulua 13. Laneko prestakuntza eta orientabidea
Modulua 14. Enpresa eta ekimen sortzailea
Modulua 15. Lantokiko prestakuntza

 

competencias adquiridas

LORTUTAKO GAITASUNAK

- Gizarteratzeko jarduerak programatzea, baliabide eta estrategia metodologikorik egokienak aplikatuta.
- Etxeko indarkeria prebenitzeko jarduerak diseinatzea eta ezartzea, eta horien garapena ebaluatzea.
- Behar fisikoei eta psikosozialei arreta emateko jarduerak diseinatzea, erabiltzaileen eta testuinguruaren ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea.
- Etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak antolatzea, bizikidetasun-unitatearen ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea.
- Laguntza psikosozialeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, eta, eginkizun horretan, pertsonen intimitatearekiko errespetuzko jarrera azaltzea eta jarduera horien garapena ebaluatzea.
- Autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak trebatzeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, lortzen diren emaitzak ebaluatuta.
- Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak antolatzea eta ezartzea, horien garapena eta aurrez finkatutako ibilbidearekiko egokitzapena ebaluatuta.
- Komunikazio-trebetasunak trebatzea eta, horretarako, sistema alternatiboak edo handigarriak erabiltzea eta pertsona erabiltzaileak horien erabileran motibatzea.
- Pertsonen eta taldeen arteko bitartekaritza-lanak egitea, parte-hartzeko teknikak eta gatazkak kudeatzeko teknikak eragimenez aplikatuta.
- Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izatea, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta.

 

salidas

ZIKLOAREN IRTENBIDEAK

Lan eremua: Gizarte-prebentzioko eta gizarteratzeko programetako teknikaria. Askotariko egoitza-ekipamenduetako hezitzailea. Familiako langilea. Tutoretzako laguntzailea. Gizarteratzeko teknikaria. Heziketa bereziko hezitzailea. Minusbaliotasuna duten pertsonen monitorea. Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria. Lanerako eta/edo laneko bitartekaria.
Gizarteko eta/edo kulturarteko bitartekaria. Laguntza bidezko enpleguko teknikaria. Laneko laguntzako teknikaria. Birgaitze psikosozialeko monitorea.

Goi-mailako beste ikasketak: Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, edota Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

 

centros

IKASTETXEAK

Egibide

Nazaret

 

• GOI MAILA

HetelBlog

Blogger

Hacia un nuevo modelo de centro de Formación Profesional

Hacia un nuevo modelo de centro de Formación Profesional...Leer mas...


Ikasle kopurua igo da Lanbide Heziketako maila guztietan. Abantean!

 
HETEL ikastetxeetako ikasle kopurua %3a igo da, eta, ikasturte honetan 2.062 ikasle matrikulatu dira Oinarrizko Lanbide Heziketan...Leer mas...